Osteopathie Kaijen
Voor volwassenen, kinderen en baby's
Osteopathie bij volwassenen

Klachten zijn vaak de uitkomst van een optelsom van meerdere kleine of grotere letsels die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Bijvoorbeeld het vallen op het stuitje, het hoofd stoten, een val etc. Zij lijken op zichzelf te staan, echter er is vaak een oorzakelijk verband met andere klachten. Zo kan de val op een stuitje jaren later hoofdpijn- of lage rugklachten veroorzaken en buikklachten kunnen samenhang vertonen met rugklachten; wanneer iemand bijvoorbeeld een spastische dikke darm heeft gaat dat vaak gepaard met rugklachten.

Het kan voorkomen dat men een tijdlang geen last heeft ondervonden van de klacht en er opeens, na bijvoorbeeld zwaar werk in de tuin, hoofdpijnklachten ontstaan welke terug te voeren zijn op de bijna vergeten val op het stuitje van jaren geleden! De osteopaat is in staat om te onderzoeken welk verband er is tussen voorkomende klachten en de oorzaak ervan te behandelen. De osteopaat bestrijdt dus niet slechts de symptomen, maar pakt de oorzaak aan.

Ook wanneer er geen actuele klachten zijn, kan het zinvol zijn een osteopaat te bezoeken. Voordat een klacht zich manifesteert, geeft het lichaam voldoende signalen af om aan te geven dat het niet optimaal functioneert. Het is beter om klachten te voorkomen dan te genezen en een jaarlijkse controle door een osteopaat kan dan ook voor iedereen verstandig zijn.

 

 

Osteopathie Kaijen
J.G. Kaijen   Osteopaat DO-MRO
Onder de Linden 9
7241 EL  Lochem
Telefoon:  0573 - 280 285
info@osteopathie-kaijen.nl
DO-MRO, geregistreerd bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en lid van het NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie)