Bel ons nu voor een afspraak

0573 - 280 285

Algemene voorwaarden

Afspraken

Afspraken voor behandeling kunnen telefonisch of via de email worden gemaakt.
Een afspraak bij Osteopathie Kaijen kan tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Wanneer de afspraak (niet) geannuleerd wordt, binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak, wordt één consult in rekening gebracht.

Tarieven

Consultprijs € 89,-, kort consult (na overleg) € 60,-.
Het eerste consult duurt 45-60 minuten en bestaat uit een vraaggesprek, onderzoek en vaak ook uit een behandeling. De vervolgbehandelingen duren 30-45 minuten.

Betaling

Betaling van de nota dient na het consult te worden voldaan per pin of à contant. Per email ontvangt u de factuur en indien gewenst geprint.

Indien het bedrag, bij uitzondering, wordt overgemaakt dan dient de betaling, binnen 14 dagen na factuurdatum, overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer welke te vinden is op de factuur.

De kosten voor het consult kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor dient de patiënt zelf een aanvullende zorgverzekering te hebben.

Wanneer de patiënt niet voldoet aan zijn betalingsverplichting dan zal het openstaande bedrag via een incassobureau geïncasseerd worden. De kosten die voortvloeien uit het inschakelen van het incassobureau worden aan de patiënt doorberekend. Osteopathie Kaijen heeft het recht om de benodigde gegevens van de patiënt aan het incassobureau te verstrekken.

Een groot aantal zorgverzekeraars hebben osteopathie in hun pakket opgenomen.
Een osteopatische behandeling is niet verzekerd in de basisverzekering en wordt daarom niet verrekend met het wettelijk eigen risico. Bent u aanvullend verzekerd dan kunt u informeren bij uw zorgverzekeraar naar de (gedeeltelijke) vergoedingen.

Klachten- en tuchtregelement

Indien u klachten heeft over de hulp van of bejegening door uw osteopaat, dan is het aan te raden eerst met de betreffende osteopaat zelf daarover te praten.
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie van het Nederlands register voor osteopathie.
Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij:
– De osteopaat J.G.Kaijen DO-MRO
– De klachtencommissie voor Osteopathie

Osteopathie Kaijen is geregistreerd bij het “Nederlands Register voor Osteopathie” (NRO).
Osteopathie Kaijen is aangesloten bij de beroepsvereniging “Nederlandse Vereniging voor Osteopathie”(NVO).

Geregistreerd of in bezit van